Over Ons

Wij zijn een gepassioneerde familie die eer en aanbidding brengt aan God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Een familie die leeft vanuit de hemel in Gods aanwezigheid. Vanuit eer en familie zijn willen wij met elkaar de cultuur veranderen zodat Gods Koninkrijk meer zichtbaar wordt in Katwijk en ver daarbuiten.

Familie
Drie dingen zijn essentieel die een kerk bestaansrecht geeft: Wij zijn een community die met elkaar God aanbidt op verschillende manieren. We bouwen aan gezonde relaties/families. En daarbij vinden we het geweldig uit te reiken in de samenleving. Als kerk zien we de snelle veranderingen in de maatschappij om ons heen.We zien de eenzaamheid, verwarring, crises en een overheid die dat niet allemaal kan oplossen. Maar we zien ook hoopvolle creatieve initiatieven die deze tijd met zich meebrengt.

Samenleving
Juist in een tijd als deze geloven wij dat het zaak is om geloof, hoop en liefde in te zetten als het cement in de samenleving. Als kerk maken wij deel uit van de samenleving en kunnen we van waarde zijn voor de maatschappij. Denk hierbij aan eenzaamheid bestrijden, mensen helpen bij het verrichten van relevante arbeid en vrijwilligerswerk, het stimuleren van een gezonde levensstijl. Hoop geven waar nodig. En dat voor jong en oud. Het verlangen daarbij is om meer te gaan samenwerken met (plaatselijke) partners die in grote lijnen dezelfde visie hebben. Om deze visie werkelijkheid te laten worden geloven we dat een multifunctioneel gebouw onze visie voor Katwijk en omstreken gaat ondersteunen. Een gebouw waar we kunnen bouwen aan krachtige mensen die actief meedoen in de samenleving, vanuit de liefde van God.
Een uitdagende visie. Met veel potentieel. Maar hoe doen we dat? We helpen je om je talent te ontdekken zodat je binnen en buiten de kerk tot zegen kan zijn. 

Transformatie
We geloven dat iedereen meedoet in Gods plan! In je gezin, werk. studie etc. God is erbij en wil graag door jou heen een golf creëren van hoop, liefde en kracht. 

Join the Wave en doe ook mee!

We kijken naar je uit!

Kernteam The wave

Missie

'Leef vanuit de hemel'

Visie

Wij zijn een gepassioneerde familie die eer en aanbidding brengt aan God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Een familie die leeft vanuit de hemel in Gods aanwezigheid. Vanuit eer en familie zijn willen wij met elkaar de cultuur veranderen zodat Gods Koninkrijk meer zichtbaar wordt in Katwijk en ver daarbuiten.

Waarden

Leiderschap

We functioneren vanuit een 5-voudige bediening. Dit geven we vorm in de gemeente. 

De focus is vanuit de hemel leiding geven. En dit geven we vorm aan de mensen die we mogen dienen. De focus is de afgelopen jaren veranderd van herderlijk naar apostolisch/profetisch leiderschap. Dit betekent dat het leiderschap niet meer primair bezig is met de zondag alleen. Jezus zei niet: bekeer u en ga iedere week naar de kerk om samen te komen. Hij zei: bekeer u want het koninkrijk van God is nabij! Jezus wist waarschijnlijk heel goed dat mensen de focus al snel uit het oog dreigen te verliezen. Het koninkrijk is dichtbij. In ons. En daarom is de 5-voudige bediening nodig.

De focus van de Vroege Kerk is heel anders zoals wij dit gewend zijn geraakt. Herders en leraren leiden geen kerken in het Nieuwe Testament. Apostelen en profeten zijn het fundament van de Kerk (Efeze 3 en 4). Ons leiderschap zoekt bestemming die ingenomen mag worden. Kijk gerust even naar dit filmpje voor meer informatie over de 5-voudige bediening.

We doen er alles aan om jou in bestemming te brengen. Om zo de gaven en talenten boven te laten drijven die de uitbreiding van Gods koninkrijk verder laten gaan dan binnen de kerk alleen. Het heeft een diepgaand effect op heel ons leven. Gezin, werk, studie, vrijwilligerswerk etc.
TheWave_Ton