ANBI

The Wave staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Kerkgenootschap onder de naam the Wave onder nummer 50514695 (RSIN-nummer 82283394). The Wave beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Giften aan the Wave zijn hierdoor aftrekbaar.

Verder vind je hier: ons beleidsplan ’23-’24 + financiële verantwoording.